Trage Wegen
Dilbeek

Trage wegen?

Wat? Waarom verdwijnen ze? Komen ze weer?..

Activiteiten

Mee wandelen...
Eerstvolgende wandeling. Fotoreportage vorige wandeling.

Actief meewerken...
Eerstvolgende vergadering.

Beter of slechter

Hete hangijzers.
Beter dan voorheen.

Print en ga op stap

Wandelingen langs Dilbeekse trage wegen: gedetailleerde beschrijvingen Ún kaarten.

Links en elders.

Trage wegen in andere gemeenten en op andere sites.

Inventaris

Alle Dilbeekse trage wegen in beeld, op kaart en beschreven.

Contact:

info@tragewegendilbeek.be

Webmaster, inventaris trage wegen, wandelingen:
Hugo Marissens.
Tel. 02 466 28 89

Voorzitter:
Piet de Coninck van Noyen
Tel. 02 569 38 23

Laatste wijzigingen aan de site.

Wij maken dankbaar gebruik van
 
en van Gmaps Pedometer
Snelle weg naar de openingspagina van Trage Wegen Dilbeek.

Engelse paden 100% toegankelijk. Belgische hoeveel %?

Juli 2008 - net terug van enkel dagen stappen in de Engelse Cotswolds, een golvende streek ten westen van Oxford.

Vaststelling:
-aantal paden op stafkaart die in de praktijk verdwenen zijn: 0
-aantal paden op stafkaart die in de praktijk ontoegankelijk zijn: 0
-aantal paden op stafkaart die in de praktijk afgesloten zijn door aangelanden: 0
-aantal paden die over privé-terrein lopen: door weiden, tuinen, landgoederen, over boerenerven, …. = de meeste.
-aantal onvriendelijke eigenaren, wanneer je door die privé-tuinen, boerenerven, … stapt: 0
-percentage van voetwegen die te velde als dusdanig zijn aangeduid: 100%.
De Belgische toestand is wel enigszins anders.

1. Duidelijke definitie van openbare paden.


De engelse wetgeving maakt een onderscheid tussen:
-footpath = enkel toegankelijk voor voetgangers.
Bijna altijd onverhard.
Lopen vaak door weiden, dwars over velden, landgoederen, door privé-tuinen... In de praktijk zijn voetgangers ook de enige mogelijke gebruikers, gezien het veelvuldig gebruik van overstapjes, draaihekken, ...
Vormen vaak een meer directe verbinding tussen 2 dorpen of dorp en gehucht, dorp en boerderij... dan de verharde wegen.


-bridleway = meestal onverhard, toegankelijk voor voetgangers, fietsers, ruiters, géén gemotoriseerd verkeer.
In de praktijk moet je al een goede mountainbike hebben om daar te kunnen 'fietsen'.
Gaan ook vaak door weiden en velden. Hekken, die makkelijk kunnen geopend/gesloten worden zorgen voor de overgang.

  -byway = half-verharde of verharde zijwegen, toegankelijk voor alle verkeer.
 

-restricted byway = half-verharde of verharde zijwegen, niet voor gemotoriseerd verkeer.

 

-de ander, op stafkaarten in 't wit aangeduide, al dan niet (half) verharde lokale wegen zijn privé-wegen, niet publiek toegankelijk.
Verderop beperken we ons tot de footpaths en bridleways.


2. Alle openbare paden duidelijk aangeduid op stafkaarten.


Op de Explorer-serie (kaarten van Ordnance Survey op schaal 1/25.000e) - voorbeeld links- worden footpaths met groene stippellijn aangegeven, byways met groene streeplijn. Als deze tevens onderdeel uitmaken van een langeafstandspad, komt er een ruitje bij.
Op de Landranger-serie (kaarten van Ordnance Survey op schaal 1/50.000e) - voorbeeld rechts - zijn dit rode stippel- en streeplijnen en ruitjes.
Rood of groen
= public right of way
= het recht om er gebruik van te maken.


3. Alle openbare paden te velde aangeduid.

Aan alle kruispunten, overstapjes en hekken staat een gele pijl voor de footpaths, een blauwe voor de bridleways. Omhoog, naar links, naar rechts, iets schuin.. zo getrouw mogelijk de richting aangevend. Héél belangrijk bij oversteken weiden, waar soms enkele honderden meters geen enkele aanduiding mogelijk is. Soms staan er tussenin nog palen met extra-symbool.
Bij kruispunt met verharde wegen vaak aangevuld met borden 'Public footpath' en/of bestemming er op.


Door privé-tuinen.

Héél gewoon.
Je krijgt instructies mee hoe precies te lopen.

Voorbeeld 2:  

Voorbeeld 3:

Eigenaar heeft op z'n terrein het tracé van de voetweg een extra maaibeurt gegeven, zodat je precies weet hoe te stappen.

 

Door de velden.

Grote (graan)velden komen veelvuldig voor, maar zijn géén reden om voetwegen af te schaffen of te verleggen. Als het tracé er dwars door loopt, dan wordt het oorspronkelijk tracé gerespecteerd, en wordt na een ploeg-bewerk-zaaibeurt het pad weer duidelijk gemaakt. Gemeentepersoneel zorgt indien nodig machinaal voor het herstel van het tracé.


Het kàn ook in Vlaanderen, mits de nodige goede wil.Voetweg 35 in Sint-Ulriks-Kapelle, links op 19 april 2008, rechts op 16 mei 2008 kort nà de aanplant van aardappelen.
Het tracé van de voetweg mooi geeffend. Proficiat, zo hoort het!

Liever pad iets te breed dan een stukje ervan omploegen.

Dit is een 'gewoon' beeld in Vlaanderen.

Voetweg 44 in Sint-Martens-Bodegem, officieel 1,65m breed, kreeg in 2007 een goede onderhoudsbeurt door de groendienst van de gemeente naar aanleiding van Dilbeek op Wandel.

In april 2008 ploegt de boer de voetweg 'doodgewoon' weer om!

Engelse voorbeeldige landbouwer:
aarde wordt omgeploegd naast het voetwegtracé én in de richting van de voetweg ipv een greppel net naast of op de voetweg.

En is de haag of het struikgewas rechts wat te veel gegroeid?
Dan krijgt het pad wat extra ruimte links!Overigens bleek geen enkel pad overgroeid te zijn. Ook wanneer het ultra-smal zich door struikgewas kronkelt, is er altijd voldoende ruimte vrij, zijn braamstruiken en ander snel groeiende planten vakkundig gesnoeid.

Kabouters aan het werk?

Engeland:
duidelijke regels,
duidelijke signalisatie,
je weet als wandelaar welke je rechten zijn, géén twijfels waar je mag stappen,
overheid doet al het nodige om dit netwerk in stand te houden en te onderhouden

en DUS wordt er véél gebruik van gemaakt.

Hugo Marissens - juli 2008.