SCHANDALIG: Provincie keurt afschaffing voetweg 102 en verlegging voetweg 99 goed.

Beroep indienen kan tot 1 september 2017: voetwegen blijven open!

voetweg

Op 11 augustus heeft de gemeente het besluit van de deputatie van 6 juli 2017 bekendgemaakt. Net zoals in 2008 is een objectieve beoordeling van het dossier door de deputatie ver te zoeken. Dossier niet deftig bekeken? Of vriendjespolitiek?
De erg zwakke en vergezochte conclusie:


Lees verder hoe eenvoudig een beroep indienen is (met voorbeeld) en hoe dit in 2008 de redding was van deze voetwegen.

Help je mee deze onmisbare trage wegenschakel redden door ook een beroep in te dienen?

In de 2e helft van juni heeft gemeentepersoneel de 2e grasmaaironde van de Dilbeekse voetwegen uitgevoerd. Prima nu om langs de talrijke trage wegen te wandelen. Enkele die toch vergeten waren werden gesignaleerd aan openbareruimte@dilbeek.be. Mocht je de 2e week van juli toch nog een ongemaaide voetweg tegenkomen: mail naar openbareruimte@dilbeek.be (met concrete ligging).

Voorbije wandeling: zondag 9 april 2017 -10,4 km
Trage wegen in Schepdaal, van 't hoogste tot het laagste.

Het traject in detail
Fotoreportage