Neen tegen afschaffing voetweg DIL102

en tegen de verlegging van voetweg DIL099

Welke (on)waarheden staan er in het nieuwe aanvraagdossier 2017?

Hieronder een hallucinant (foto)verhaal in 5 minuten

Enige motivatie voor afschaffing DIL_102: na een verlegging van DIL_099 is er geen nuttige aansluiting mogelijk zonder door een waardevolle bronzone te gaan. Een doodlopende voetweg wordt niet geaccepteerd, en daarom wordt voor DIL_102 de afschaffing aangevraagd.

Het aanvraagdossier 23 blz - met alle bijlagen is het 58 blz + rooilijnplan en opmetingsplan.

Aanvrager beweert:
het bos werd verdubbeld in grootte. Om dat te beheren moeten de voetwegen weg.
Aanvrager beweert:
kapvergunning voor 17,5 are populieren. Ter compensatie werd 22,5 are heraangeplant met inheemse boom- en struiksoorten = versterking van omliggende bosdelen.

Aanvrager beweert:
"Voetweg DIL_099 is heden dus gelegen in het bos. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) geeft als advies dat een traject door het bos een grotere ecologische invloed heeft dan een traject langs het bos. Nieuw tracé ligt aan de rand van het bos, dus ecologisch beter."

Aanvrager beweert:
Weideherstel van 15 are, daartegenover een bosversterking van 20 are.

Aanvrager beweert:
Voetweg loopt sinds eind de jaren 90 fout door de schuld van gemeentediensten. Was tot dan in onbruik.

Aanvrager beweert:
Traject moet hoe dan ook aangepast worden.

Aanvrager verzwijgt:
Nog een traject dat niet correct ligt.
Afwijking staat niet in de tekst, wel op het rooilijnplan.

Aanvrager beweert:
Traject corrigeren = 358m2 bomen en struiken verwijderen.

Aanvrager stelt voor:
een nieuw traject, dat een oplossing biedt voor alle knelpunten.

Aanvrager stelt voor:
een nieuw, droog, traject, dat NIET door het bos gaat, in tegenstelling tot het huidig traject.


Aanvrager stelt voor:
Helling van 45 graden, trappen en haarspeldbocht om hoge snelheid van mountainbikers af te remmen.
Aanvrager schenkt:
Een private investering van 30.000 euro in een project van algemeen nut, zowel op vlak van recreatie als op vlak van natuurontwikkeling.
Open Vld stelt in haar Burgerkrant van januari 2017:

Als een bestuurslid van je partij omstreeks 2000 een villa met 1 ha grond koopt, en later gronden bijkoopt aan de overkant van 2 voetwegen, dan mag je die toch een beetje steunen in de realisatie van zijn grotere tuin?
Da's toch geen vriendjespolitiek?