Sint-Martens-Bodegem - SMB18 - Oosthoeklos.


voetweg
Maart 2020.

voetweg
December 2023. Met de aanleg van de fietssnelweg werd de helling naar deze trage weg nog wat steiler.
voetweg
December 2023. Met de aanleg van de fietssnelweg werd de helling naar deze trage weg nog wat steiler.
voetweg
RETRO: juni 2007.
voetweg
Maart 2020.
voetweg
Maart 2020.
voetweg
December 2023. Het kruispunt met de SMB19 is vaak modderig.
voetweg
Maart 2020. Aan het bos kan je kiezen: dit lager gelegen = oorspronkelijk tracé, vaak modderig...
voetweg
Maart 2020. ...of deze hoger gelegen dijk.
voetweg
Mei 2015.
voetweg
Ten westen van het lager gelege tracé waren vroeger weiden. Het Steenvoordebeekbekken werd ingericht voor waterbeheersing van het Bellebeekbekken, én een mooi natuurgebied.
voetweg
December 2019.
voetweg
December 2022. Deze grasdijk tussen SMB18 en de Kauwenbergstraat werd omstreeks 2000 aangelegd (niet in de Atlas der Buurtwegen), en was een goede 20 jaar toegankelijk. In 2022 werd deze door het Agentschap Natuur en Bos afgesloten - het natuurgebied waar deze in ligt wordt nu begraasd door runderen.
voetweg
Maart 2020.
voetweg
RETRO: mei 2010.
voetweg
RETRO: juni 2008.
Vroeger liep de SMB18 van de Molenstraat (ter hoogte van het wit gebouw aan de horizon - vroeger watermolen) langs de overkant van deze Molenbeek naar deze plaats (brug ter hoogte van de Oosthoekstraat).
De vijver in de wei was voor de 2e wereldoorlog het 'zwembad' van de dorpsjeugd.
Traject was nog wel aangeduid op de stafkaart van 1981 maar werd overeenkomstig de Buurtwegenwet in 1965 afgeschaft.
voetweg