Trage wegen in evolutie: het slechte nieuws

Over bedreigde trage wegen, ongewenste afschaffingen/verleggingen, slecht onderhouden, ...

13/03/1017: afschaffing veelgebruikte voetweg DIL102 - openbaar onderzoek is gestart - dien een papieren bezwaarschrift in of teken de online petitie.

21/02/1017: 3e aanvraagdossier tot afschaffing veelgebruikte voetweg DIL102 - vriendjespolitek dwingt gemeente tot nieuw openbaar onderzoek.