Voorbije wandeling: zondag 9 april 2017 -10,4 km
Trage wegen in Schepdaal, van 't hoogste tot het laagste.

Het traject in detail
Fotoreportage

AFSCHAFFING voetweg DIL102 Cluyzenweg en verlegging DIL099

Op 11 april liep het openbaar onderzoek af. Dossier komt terug op de gemeenteraad van 23 mei 2017. Indien een meerderheid van de gemeenteraadsleden NEEN stemt, dan is het dossier afgehandeld, verlegging en afschaffing gaan niet door.
Indien een meerderheid van de gemeenteraadsleden JA stemt, dan gaat het dossier door naar de provincie, die een beslissing neemt.

Opnieuw ontving de gemeente talrijke bezwaarschriften van particulieren en verenigingen en negatieve adviezen van raden.
495 personen onderschreven een online bezwaar.
Het dossier in detail