Trage Wegen
Dilbeek

Trage wegen?

Wat? Waarom verdwijnen ze? Komen ze weer?..


Activiteiten

Mee wandelen...

Eerstvolgende wandeling.

Fotoreportage vorige wandeling.

Actief meewerken...

Eerstvolgende vergadering.


Beter of slechter

Hete hangijzers.
Beter dan voorheen.


Print en ga op stap

Wandelingen langs Dilbeekse trage wegen: gedetailleerde beschrijvingen Ún kaarten.


Links en elders.

Trage wegen in andere gemeenten en op andere sites.


Inventaris

Alle Dilbeekse trage wegen in beeld, op kaart en beschreven.

Contact:

Webmaster, inventaris trage wegen, wandelingen:
Hugo Marissens.
Tel. 02 466 28 89

Voorzitter:
Piet de Coninck van Noyen
Tel. 02 569 38 23

37 personen wandelden mee met Trage Wegen Dilbeek op zondag 21 februari 2016

Moortebeek - Thaborberg - Sint-Agatha-Berchem - Molenbeek - 9,5 km

Bekijk de fotoreportage

Raadpleeg het traject in detail op kaart / luchtfoto.

Een 30tal personen wandelde mee met Trage Wegen Dilbeek op zondag 15 november 2015
10 km.

Rondenbos - Bodegem - Zierbeek - Begijnenborre

Fotoreportage

Raadpleeg het traject in detail op kaart / luchtfoto. (kan je downloaden naar GPS)

Wandel mee met Trage Wegen Dilbeek

Zondag 5 juni 2016 - 9,5 km - start 14.30 uur.

Trage wegen tussen Borchtlombeek, Liedekerkebos en de GEN-spoorlijn


Borchtlombeek, Liederkerke, Sint-Katharina-Lombeek,... zijn woonkernen met veel lintbebouwing.
Daarachter ontdek je met deze begeleide wandeling een netwerk van trage wegen, soms goed zichtbaar, soms verstopt. Nu eens onverhard, dan weer een smalle rij betontegels of asfaltstrook. Die leiden achter de huizen door langs velden, bomerijen, bosjes. Op de grens met Liedekerke stappen we door een deel van het Hertigembos, dat samen met Liedekerkebos 200ha groot is. Op de hoogste punten hebben we mooie vergezichten richting Wambeek, Asse en Brussel.

Start- en eindpunt: Kerkplein Borchtlombeek. Meer info

Voetwegen Ter Pede - 6e jaargang.

Alle details voor 2016

9 april 2016: Natuurpunt Dilbeek maakt noordwestelijk gedeelte vrij.Nu is het de taak van de gemeente om:

-een brug te plaatsen naast die liggende boomstam

-het tracÚ vlak naast de beek wat te nivelleren en nadien het tracé regelmatig maaien, zodat alle wandelaars hetzelfde pad volgen

-dicht bij het spoorwegviaduct is het nieuwe officiëel tracé deels anders dan waar het pad nu loopt, in een nu ontoegankelijk gedeelte, maar daar hebben wandelaars momenteel geen last van.

29 februari 2016: Provincie ontvangt de 2 dossiers - beslissing uiterlijk 28 mei 2016.

Details

23 februari 2016: Gemeenteraad stemt verdeeld, een puur politiek spel.

Agendapunt 10: aanvraag provincie - oostelijk gedeelte (8 bezwaarschriften waarvan 1 ondertekend door 174 personen / 28 verschillende bezwaren):

18 ja-stemmen: voltallige meerderheid kiest voor het verdwijnen van de Beekweg,
17 neen-stemmen: voltallige oppositie kiest voor het officialiseren van de bestaande rondwandeling.

Agendapunt 11: aanvraag gemeente - westelijk gedeelte (geen bezwaarschriften):

22 ja-stemmen
13 neen-stemmen (VLD).

Een puur politieke beslissing, geen rekening houdend met het algemeen belang.
Een verslag van deze gemeenteraad, met nogal wat flagrante uitspraken lees je hier.

14 februari 2016: Nieuw noordelijk tracé wordt zichtbaar - maar nat - nieuwe bruggen langs Beekweg.


Natuurpuntleden hebben op 13 februari het natte weer getrotseerd: de monumentale wilg in Ter Pede werd geknot, daar vlakbij een houten brug aangelegd, elzen werden gekapt in het rietmoeras, en met houten palen werd het nieuwe noordelijk wandeltracé gemarkeerd...
Lees verder....