Trage Wegen
Dilbeek

Trage wegen?

Wat? Waarom verdwijnen ze? Komen ze weer?..


Activiteiten

Mee wandelen...

Eerstvolgende wandeling.

Fotoreportage vorige wandeling.

Actief meewerken...

Eerstvolgende vergadering.


Beter of slechter

Hete hangijzers.
Beter dan voorheen.


Print en ga op stap

Wandelingen langs Dilbeekse trage wegen: gedetailleerde beschrijvingen Ún kaarten.


Links en elders.

Trage wegen in andere gemeenten en op andere sites.


Inventaris

Alle Dilbeekse trage wegen in beeld, op kaart en beschreven.

Contact:

Webmaster, inventaris trage wegen, wandelingen:
Hugo Marissens.
Tel. 02 466 28 89

Voorzitter:
Piet de Coninck van Noyen
Tel. 02 569 38 23

Fotoreportage en traject van de Trage Wegen Dilbeek-wandeling op zondag 5 juni 2016

Trage Wegen tussen Borchtlombeek, Hertigembos en de Gen-spoorlijn - 9,5 km

Bekijk de fotoreportage

Raadpleeg het traject in detail op kaart / luchtfoto.

37 personen wandelden mee met Trage Wegen Dilbeek
op zondag 21 februari 2016

Moortebeek - Thaborberg - Sint-Agatha-Berchem - Molenbeek - 9,5 km

Bekijk de fotoreportage

Raadpleeg het traject in detail op kaart / luchtfoto.

Avondwandelingen in juli - augustus 2016

Met Davidsfonds Dilbeek-Wolsem kan je elke dinsdagavond op stap, van 19 tot 21 uur, telkens start aan het Saviocentrum.
Naast de 'gewone' wandelingen, aan een tempo van ong. 4 km/uur, is er de 2e en 4e dinsdag van juli en augustus ook een wandeling aan een trage tempo, ook van 19 tot 21 uur.
Details

Met Pasar Dilbeek Centrum kan je 4 woensdagavonden op stap 'tegen zonsondergang', op 6 juli in Bekkerzeel, 27 juli in Sint-Katharina-Lombeek, 10 augustus in Sint-Martens-Lennik en 24 augustus in Sint-Martens-Bodegem.
Details

Individueel, met vrienden of je eigen groepje op stap?
Probeer dan een of meerdere van eerder door Trage Wegen Dilbeek bewandelde trajecen van ongeveer 10 km uit. HIER vind je een intussen lange lijst van tochten, telkens een kaartje, dat je in detail kan raadplegen en eventueel op je GPS downloaden, Ún een fotoreportage om je te doen goesting krijgen...

Wandel mee met Trage Wegen Dilbeek

Zondagnamiddag 9 oktober 2016

Trage wegen in Bodegem - op stap met oude kaarten - uitbating Huisje Mostinckx

Trage Wegen Dilbeek bestaat in 2016 10 jaar.
Op zondag 9 oktober 2016 is iedereen van 14 tot 18 uur welkom in en om het Huisje Mostinckx te Sint-Martens-Bodegem.
Programma is nog in ontwikkeling.
Een onderdeel is een wandeling langs trage wegen aan de hand van oude kaarten, van de 18e eeuw tot omstreeks 1975. Wat is er allemaal veranderd? Wat bleef bestaan? Hoe evolueerden voetpaden tot de huidige verkeerswegen? Vanwaar die oude benamingen? ...
Natuurlijk ook welkom voor een hapje, een drankje en een leuke babbel...
Details volgen midden augustus 2016.

Voetwegen Ter Pede - 6e jaargang.

30 mei 2016: Bekendmaking van de beslissing van de deputatie - beide aanvragen goedgekeurd op 12 mei 2015 - beroep indienen kon tot 20 juni 2016.

De 'bekendmaking' gebeurde zo onopvallend mogelijk: op http://www.dilbeek.be/bestuur-administratie/reglementen.html onder de verkeerde rubriek 'verkeersreglement' en aanplakking bij de info-dienst, die enkel van maandag tot vrijdag toegankelijk is gedurende 20 uur per week. Wettelijk moet dit gedurende een periode van 8 dagen onafgebroken 'aangeplakt worden aan het gemeentehuis', zodat elke burger dit 24 uur/dag kan raadplegen.

Tekst bekendmaking en motivatie oostelijk gedeelte (aanvraag provincie)
Hiertegen werd minstens 1 opschortend beroep ingediend. Dat betekent dat heel het dossier verhuist naar de Vlaamse Gemeenschap, die zal oordelen over de bezwaren, of het algemeen belang gediend is, of de aangehaalde procedurefouten terecht zijn, ... en mogelijk de beslissing van de provincie zal vernietigen binnen 6 tot 12 maanden.
Zolang die beslissing niet genomen is, dient de voetweg langs de beek toegankelijk te blijven, en heeft de gemeente de plicht deze verder te onderhouden.

Tekst bekendmaking en motivatie westelijk gedeelte (aanvraag gemeente)
De gemeente meldt wel dat de deputatie deze verlegging goedkeurde, maar in het bijhorend besluit van de deputatie ontbreekt een deel van de tekst, waaronder het besluit. De zoveelste administratieve fout.
Vermits tegen deze verlegging geen enkel bezwaar was, zal er wellicht ook geen beroep zijn.
De gemeente heeft de plicht om te zorgen dat na afloop van de termijn voor mogelijk beroep (dus 20 juni 2016), het nieuwe tracÚ degelijk toegankelijk is. Is dat het geval sinds 20 juni?

Alle details voor 2016